miércoles, 15 de noviembre de 2017

EVA PAVLIDOU


EVA PAVLIDOUΠότε παύουν οι άνθρωποι να πονούν μαμά;
Αν γινόμασταν αόρατοι, πιστεύεις θα γλυτώναμε;
Αν κλαίγαμε όλοι μαζί λες να πνίγονταν ο πόνος μαμά;
Γιατί οι φόβοι δεν σβήνουν όταν μεγαλώνουμε μαμά;
Αν δεν υπήρχε το σκοτάδι θα φοβόμασταν ποτέ;
Αν ξέραμε το τέλος μας θα αντέχαμε τόσο μαμά;

miércoles, 8 de noviembre de 2017

WARSAN SHIRE

Warsan Shire  (1988, Kenia)welcome home
all the girls you’ve ever loved, i think i loved them too.
interlude for the grand sonata
every mouth you’ve ever kissed
was just practice
all the bodies you’ve ever undressed
and ploughed into
were preparing you for me.
i don’t mind tasting them in the
memory of your mouth
they were a long hallway
a door half-open
a single suitcase still on the conveyor belt
was it a long journey?
did it take you long to find me?
you’re here now,
welcome home.


miércoles, 25 de octubre de 2017

MARAM AL-MASRI


MARAM AL-MASRI (Siria)Viens viens
Je t´ai préparé un lit de mon corps
tissé avec les fils de soie des années
Ses draps sont faits de cheveux
des nuits sans sommeil
Et ses bras sont amants de la
liberté
Mais prépare-moi tes yeux pour
que je me voie
Viens viens

miércoles, 18 de octubre de 2017

ANNA CROWE


ANNA CROWE (Plymouth, 1945)PUNK WITH DULCIMER

He stood at the end of the carriage.
A black-clad giant, fearsome
in fringed and studded leather, ginger mohican.
Then sat down in the seat beside me.
Soon—Plants are amazing, so they are!
The voice, rich Ulster. He looks up from his book,
eyes shining under the tawny crown.
—If it weren’t for plants,
if it weren’t for vascular bundles,
we’d not be walking upright.
He speaks in a creaking of leather,
a sound like branches in a pine-wood,
rubbing. And a multitude of studs,
from his ears to his bare, braceleted arms
and eloquent knuckle-dustered mittens,
sparkle and gleam like rain on thistles.

miércoles, 11 de octubre de 2017

ATHANASIOS VAVLIDAS

Athanasios Vavlidas (Atenas, 1964)
 ΘΩΠΕΙΕΣ


(Αφιερωμένο στον Ραούλ Σουρίτα με αφορμή την πρώτη έκδοση ποιημάτων του στα ελληνικά σε μετάφραση Νατάσας Λάμπρου και Στέλιου Χουρμουζιάδη)

Στίχοι που κρέμονται από κλαδιά
και ανθίζουν μόνο με τη δική σου άνοιξη

Α'
Απ' τον χειμώνα που πέρασε
κράτησα μια παγωμένη σταγόνα
και τα χέρια σου δετά στο λαιμό μου.

miércoles, 4 de octubre de 2017

ANTONI MARÍ


ANTONI MARÍ (Ibiza, 1944)


He obert els ulls, i tu, ànima meva, 
solitària en la nit, penetres 
el cor obscur del remotíssim llac. 
Lleu. Suaument. 
Com penetra el cos el vast llençol del mar,
i com l’humà s’endinsa 
a la balma humida de l’amor. 
Fóra per mi, dolcíssim, el teu cant, 
més que l’oblit i la son.                                       
                                          La matinada 
s’endinsa, intensa, en el jardí. 
Guiada per l’única veu possible, veritable,  
de l’amor. 
La veu que emmiralla un cos en altre cos, 
i el desig de l’un en la intenció de l’altre, 
i l’ardència del mot en el de la carícia. 
Així lliures el cant a l’oculta presència, 
es conjura l’esment més profund de la nit. 
Tot és u. tot 
la mateixa cosa, penses.
Només és l’aparença canviant. 
La nit és la mateixa i ho és també 

l’instant somort on reneix l’esment dels noms, 
l’esment de la paraula i de la llum. 
L’esment d’un vell aire suspès entre les aigües. 
És sols un lleu instant.  
Un buit en el passeig. 
La claror vacil.lant dels fanals al migdia, 
la impotència de la llum davant la claredat. 
És només l’aparença canviant, dius. El moviment  
del cos i de les aigües. 
L’aigua del riu Neckar davallant. 
No importa l’indret en què tu reposis, 
tant se val la nit i el jorn i la mirada fosca. 
Perquè més enllà del soroll i el curs dels astres, 
de la successió de llum i de tenebra; 
més enllà de la veu submergida en els llibres, 
i de les veus malversades i l’oblit, 
resta l’espai immòbil, el silenci. 
El perfecte aveniment del so i del desig 
en el sol i únic gest possible de l’amant.
He abierto los ojos, y tú, alma mía,
solitaria en la noche, te adentras
en el oscuro corazón del lago remotísimo.
Leve. Suavemente.
Como penetra el cuerpo la vasta sábana del mar,
como lo humano se adentra
en la húmeda gruta del amor.
 Fue para mí dulcísimo tu canto,
más que el olvido y el sueño.                                                  
                                                     La mañana
se adentra, intensa, en el jardín.
Guiada por la única voz posible, verdadera,
del amor.
Esa voz que refleja un cuerpo en otro cuerpo,
y el deseo de uno en la intención del otro,
y el ardor de la palabra en el de la caricia.
Así entregas el canto a la oculta presencia,
se conjura el más profundo descubrimiento de la noche.
Todo es uno. Todo,
una misma cosa, piensas.
Es tan sólo apariencia cambiante.
Es la misma la noche, como lo es también
el mortecino instante en que renace
el descubrimiento de los nombres,
el descubrimiento de la luz y la palabra.
La de un aire antiguo suspendido en las aguas.
Es sólo un leve instante.
Un vacío en el paseo.
Claridad vacilante de faroles en pleno mediodía,
la impotencia de la luz ante la claridad.
Es solamente, dices, la apariencia cambiante.
El movimiento del cuerpo y de las aguas.
El agua del río Neckar descendiendo.
No importa así el lugar en el que tú reposes,
ni la noche y el día, ni la mirada oscura.
Porque más allá del ruido y el curso de los astros,
de la sucesión de luz y de tiniebla;
más allá de la voz sumergida en los libros,
de voces malversadas y el olvido,
queda el espacio inmóvil, el silencio.
El perfecto advenimiento del sonido y del deseo
en el solo y único gesto posible del amante.

                                                     


Traducción de José Corredos Matheos

                    
          De El Preludi, 1979         

                    

miércoles, 27 de septiembre de 2017

SANDRA SANTOS


SANDRA SANTOS (Portugal, 1994)se eu fosse um punhal

eu deixaria cair
 
a lâmina

todos os dias

na erva molhada

até ela regressar

em flor.
si yo fuese un puñal

dejaría caer

la hoja

todos los días

en la hierba mojada

hasta que regresara

hecha flor. *****


e há flores que magoam

o fundo das coisas

há flores mergulhados

no ventre das mágoas

há forças emergindo

do grotesco ungido do mundo

há fórmulas assoreadas

no vício e no limbo

de quem não fala que ama

a florescente dor

que sobre tudo derrama.y hay flores que dañan

el fondo de las cosas

hay flores sumergidas

en el vientre de la tristeza

y hay fuerzas que emergen

de lo grotesco ungido del mundo

hay fórmulas enarenadas

en el vicio y en el limbo

de quien no dice que ama

el floreciente dolor

que sobre todo se derrama.


 *****


mas tem de alguém continuar

com a fúria feliz no jeito de se dar

à vida e tem de cravar

uma emoção em cada pedra

uma cor em cada trova

e uma sorte em cada curva


tem de alguém continuar.alguien tiene que continuar

con la furia feliz en el gesto de darse

a la vida y debe clavar

una emoción en cada piedra

un color en cada trova

y un destino en cada curva

alguien tiene que continuar.*Traducción de Pedro Sánchez Sanz