miércoles, 8 de febrero de 2017

PASKALIS PAPAVASILIOU


Πασχάλης Παπαβασιλείου (Salónica, 1941)
Paskalis PapavasiliouΚάποιες φορές στις σιωπές
η ψυχή ταξιδεύει από τη χαρά  στη μελαγχολία       
από τη νοσταλγία στο όνειρο                        
στο απέραντο γαλάζιο πέλαγος         
με φουσκωμένα πανιά από τις θύμησες

Η καρδιά τιμόνι στο άγνωστο           
Οι χαρές στην πλώρη                                   
Οι πίκρες σκορπισμένες στο κατάστρωμα               

miércoles, 1 de febrero de 2017

ROBINSON JEFFERS


ROBINSON JEFFERS (1887-1962)
DISTANT RAINFALL

Like mourning women veiled to the feet
Tall slender rainstorms walk slowly against gray cloud along the far verge.
The ocean is green where the river empties,
Dull gray between the points of the headlands, purple where the women walk.
What do they want? Whom are they mourning?
What hero's dust in the urn between the two hands hidden in the veil?
Titaness after Titaness proudly
Bearing her tender magnificent sorrow at her heart, the lost battle's beauty.PRECIPITACIÓN LEJANA

Como plañideras enlutadas hasta los pies
Altas tormentas esbeltas caminando lentamente contra la gris nube por el borde lejano.
El océano es verde donde el río se vacía,
Gris mate entre los puntos de los promontorios, morados por donde caminan las mujeres.
¿Qué quieren? ¿A quién le rinden luto?
¿Qué polvo de héroe en la urna entre las dos manos ocultas en el velo?
Un Titán tras otro soportando
Con orgullo en su corazón su tierna y magnífica tristeza, la belleza de la batalla perdida.


*****


HOODED NIGHT

At night, toward dawn, all the lights of the shore have died,
And the wind moves. Moves in the dark
The sleeping power of the ocean, no more beastlike than manlike,
Not to be compared; itself and itself.
Its breath blown shoreward huddles the world with a fog; no stars
Dance in heaven; no ship's light glances.
I see the heavy granite bodies of the rocks of the headland,
That were ancient here before Egypt had pyramids,
Bulk on the gray of the sky, and beyond them the jets of young trees
I planted the year of the Versailles peace.
But here is the final unridiculous peace. Before the first man
Here were the stones, the ocean, the cypresses,
And the pallid region in the stone-rough dome of fog where the moon
Falls on the west. Here is reality.
The other is a spectral episode: after the inquisitive animal's
Amusements are quiet: the dark glory.


NOCHE ENCAPUCHADA   

Por la noche, hacia el amanecer, todas las luces de la orilla han muerto,
Y el viento se mueve. Se mueve en la oscuridad
La fuerza durmiente del océano, no más bestial que humano,
No puede compararse; a sí mismo y a sí mismo.
Su aliento soplado hacia la orilla apiña al mundo con la niebla; no bailan
Las estrellas en el firmamento; no se avista la luz de ningún barco.
Veo los pesados cuerpos de granito de las rocas del promontorio,
Ya antiguas antes de que Egipto tuviese pirámides,
Una mole en el gris del cielo, y más allá de éstas los chorros de los jóvenes árboles
Que planté el año de la paz de Versalles.
Mas aquí está la paz final sin ridículo. Antes del primer hombre
Aquí estaban las piedras, el océano, los cipreses,
Y la pálida región en la cúpula de áspera piedra de niebla donde la luna
Cae por el oeste. Aquí está la realidad.
Lo otro es un episodio espectral; tras las diversiones del animal
Inquisitivo, éstas están calmadas: la oscura gloria.
*Traducción de Antonio Cruz Romero

*Pincha aquí para leer la reseña de EL ÚLTIMO CANTOR DE WALT WHITMAN


miércoles, 25 de enero de 2017

ROGELIO GUEDEA

 Rogelio Guedea (Colima, 1974)


 

 Los muertos de Colima Si ponemos en fila a todos los muertos que han asesinado en Colimaen los últimos cuatro meses,la cabeza de uno tocando la punta de los pies del otroy así sucesivamente,sería suficiente para lindar toda la geografía del Estado,como si se tratara de una muralla o un contrafuerte.Si los colocáramos de costado a costadoy los inclináramos como se inclina un hombre que se cansapodrían servir como un puente que empezara en el puertode Manzanillo y terminara justo antes de Tonila,lo que nos ahorraría tener que padecer el tráficode Tecomán, Colima y Cuauhtémoc, además de unos cuantosincómodos retenes militares.Si los apiláramos, como apilamos los platoso el pan Bimbo, asidas las manos unas a otras y los pies,para que no resbalen o vacilen, sobrepasarían la alturadel Nevado o, incluso, nos servirían de escalera para tocar una nube.Si lográramos hacerlos estar de pie por un instantea las afueras de Palacio de Gobierno,aun cuando se tambalearan como los ebrioso los niños que apenas empiezan a caminar,serían sin duda la mayor manifestación que ha tenidoColima en toda la historia de sus manifestaciones, huelgaso protestas.Con la muerte se puede hacer muchas cosas, por lo visto:murallas y contrafuertes, puentes, escaleras, huelgas yprotestas.Tal vez por ello nadie haga nada ya por detenerla. 

miércoles, 18 de enero de 2017

DIONISIOS KAPSALIS


Dionisios Kapsalis (Atenas, 1952)


Κερί

Κοίτα, ο πολικός αστέρας 
που δείχνει πάντα το Βορρά 
τα βλέπει τόσο καθαρά,
σα να είχαν όλα ξαναγίνει 
από λεπτότατη οδύνη.
Και τι θα πει μπαμπά πεθαίνω;
Μαθαίνω, αγόρι μου, μαθαίνω. 

miércoles, 11 de enero de 2017

DAVID BOWIE


DAVID BOWIE (1947-2016)SPACE ODDITY

Ground control to Major Tom
Ground control to Major Tom

Take your protein pills and put your helmet on
Ground control to Major Tom
Commencing countdown, engines on
Check ignition, and may God's love be with you
LIFT OFF

miércoles, 14 de diciembre de 2016

STELIOS HOURMOUZIADIS


Stelios Hourmouziadis (Atenas, 1973) Αναξιόπιστη στύση

Είναι το πρωί
που ξαναμμένος
από τη βραδινή απραξία
απλώνομαι ανυπόμονα,
στ’ άκρα-το μέλι αναζητώντας.

Μεταξύ ύπνου και αυγής
ανόρεκτα με ψηλαφίζεις
έτσι από «πρέπει»
νομίζεις πως «μπορείς».

Κι όμως είναι αυτή σου η δύναμη,
αυτή που τόσο σ’ ανυψώνει,
που αποδεικνύεται απάτη
πόθου νωχελική ανάμνηση
κι έτσι κι εγώ αρνούμαι να ξυπνήσω.
  
Vaison-la-Romaine, 29.7.09

jueves, 8 de diciembre de 2016

FERREIRA GULLAR


FERRIRA GULLAR 


(Maranhão10 de septiembre de 1930 Río de Janeiro
4 de diciembre de 2016)


TRADUZIR-SE

Uma parte de mim
é todo mundo;